Perioadele si zonele de prohibitie a pescuitului in anul 2015

prohibitie pescuit 2015Conform Monitorului Oficial al Romaniei, partea I, numarul 110/11.II.2015, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a emis ordinul privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in anul 2015.

 

 

 

 

Zone si perioade de prohibitie

Art. 1.

 1. Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 11 aprilie - 9 iunie inclusiv, iar in apele care constituie frontiera de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durata de 45 de zile, in perioada 11 aprilie-25 mai inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul ordin.
 2. Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in raul Prut si in zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, pe o durata de 60 de zile, in perioada 11 aprilie-9 iunie inclusiv.
 3. Se interzice pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in fata gurii Dunarii-Meleaua Sfantu Gheorghe pana la Ciotic, pe o durata de 60 de zile, in perioada 11 aprilie-9 iunie inclusiv.


Art. 2.

In Complexul Razim-Sinoe si lacurile litorale se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv al oricaror specii de pesti si alte vietuitoare acvatice, pe o durata de 60 de zile, in perioada 11 aprilie- 9 iunie inclusiv.


Art. 3.

Se declara zone de refacere biologica/zone de protectie pentru resursele acvatice vii urmatoarele:

   1. pe raul Prut, sectorul cuprins intre barajul Stanca- Costesti si confluenta cu raul Elan, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin. (2);
   2. pe Dunarea Veche sectorul cuprins intre confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 si pana la confluenta cu canalul Raducu, tot timpul anului;
   3. lacul Gasca din Complexul Somova-Parches, tot timpul anului;
   4. lacurile Erenciuc si Zmeica, tot timpul anului;
   5. cursul vechi al bratului Sfantu Gheorghe in zona rectificata (Uzlina) cuprinsa intre km 84 si km 65, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea in mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
   6. pe bratul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durata de 60 de zile, in perioada 15 martie-13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile in perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
   7. pe Dunare, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului si Pluton) pe o durata de 60 de zile, in perioada 15 martie-13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile in perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
   8. pe bratul Borcea, zona km 37-41 (Stelnica-Fetesti), pe o durata de 60 de zile, in perioada 15 martie-13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile in perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
   9. zonele cu regim de protectie integrala din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", tot timpul anului;
   10. zona Rezervatiei Marine Vama Veche-2 Mai, delimitata de coordonatele:
     • NV: 43° 47' lat. N si 28° 35' 18" long. E;
     • NE: 43° 47' lat. N si 28° 40' long. E;
     • SV: 43° 44' 20" lat. N si 28° 35' 18" long. E;
     • SE: 43° 44' 20" lat. N si 28° 40' long. E
     • si a carei limita dinspre mal este balizata, tot timpul anului;


Art. 4.

 1. In zonele de refacere biologica/zonele de protectie sunt interzise:
   1. pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice;
   2. lucrari care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol existenta resurselor acvatice vii, cum ar fi ingustarea/bararea cursului apei, taierea si recoltarea plantelor, extragerea de namol, nisip si pietris, colectarea ghetii;
   3. lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal;
   4. admiterea in zona a ratelor si gastelor domestice.
 2. Prin exceptie de la prevederile alin. (1), activitatile prevazute la lit. a)-c) nu sunt interzise in urmatoarele situatii:
   1. cand pescuitul se desfasoara in scop stiintific;
   2. din considerente de prevenire a calamitatilor naturale.


Specii si perioade de prohibitie

Art. 5.

 1. Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv si familial al speciilor de pesti si al altor vietuitoare acvatice, dupa cum urmeaza:
   1. stiuca, de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la 17 martie inclusiv, cu respectarea prevederilor art. (1);
   2. pietrarul (Zingel zingel), ghibortul de rau (Gymnocephalus baloni), cernusca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), salaul vargat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de balta (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglavoaca rasariteana (Cottus poecilopus), lostrita (Hucho hucho), mihaltul (Lota lota) si caracuda (Carassius carassius), precum si alte vietuitoare acvatice incluse in anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, tot timpul anului;
   3. coregonul, pastravul de mare (somonul de Marea Neagra), lipanul, tot timpul anului;
   4. pastravul indigen, pastravul curcubeu si pastravul fantanel, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30 aprilie inclusiv si din 15 septembrie pana pe 31 decembrie;
   5. sturionii, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului in scop stiintific si a pescuitului reproducatorilor de sturioni in stare vie pentru programele de populare a Dunarii si dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
   6. capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durata de 62 de zile, in perioada 1 iulie - 31 august inclusiv.
 2. In apele Marii Negre se interzic:
   1. prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul specializat al rechinului cu traul, ohane si paragate, precum si capturarea, detinerea si comercializarea acestuia, de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la 30 aprilie inclusiv si in perioada 15 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;
   2. retinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toata perioada anului;
   3. pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului in scop stiintific si a pescuitului reproducatorilor de sturioni in stare vie pentru programele de populare a Dunarii si dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
   4. pescuitul guvizilor, pe o durata de 30 de zile, in perioada 1 mai - 30 mai inclusiv;
   5. pescuitul delfinilor, tot timpul anului, mentinandu-se obligativitatea raportarii capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economica exclusiva).
 3. Pescuitul calcanului se supune dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 106/2015 al Consiliului din 19 ianuarie 2015 de stabilire, pentru 2015, a posibilitatilor de pescuit pentru anumite stocuri de peste si grupe de stocuri de peste din Marea Neagra.
 4. Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasa egala sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minima a exemplarelor care vor fi retinute pe timpul pescuitului va fi de cel putin 45 cm (lungime totala).
 5. Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1), speciile marine de pesti, altele decat cele prevazute la alin. (2) si (3) din prezentul articol, sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor specifice autorizate.
 6. Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisa tot timpul anului. Utilizarea "beam traulului" in perioada de prohibitie a calcanului se poate face cu obligativitatea notificarii Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura la fiecare iesire/intrare in port a ambarcatiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan.


Art. 6.

Prohibitia pescuitului in scop comercial, familial si recreativ/sportiv a scrumbiei de Dunare se stabileste, pe sectoare astfel:

   1. pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Marea Neagra pana la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durata de 12 zile, in perioada 11 aprilie-22 aprilie inclusiv;
   2. pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, pana la Vadul Oii, km 238, pe o durata de 21 de zile, in perioada 15 aprilie-5 mai inclusiv;
   3. pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Vadul Oii, km 238, pana la Gura Timocului, km 845,6, pe o durata de 30 de zile, in perioada 2 mai-31 mai inclusiv;
   4. in conformitate cu prevederile legale in vigoare in perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" se admite pescuitul in scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci in perioada 1 aprilie-10 aprilie inclusiv;
   5. in sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sanger, novac, cosas) se pot retine in vederea valorificarii.


Art. 7.

 1. Capturarea sturionilor pentru programele de populare de sustinere a Dunarii si dezvoltare a acvaculturii de sturioni, precum si in scop stiintific cu autorizatie de pescuit sturioni se realizeaza in stare vie, pe o durata de 45 de zile, in perioada 15 martie-30 aprilie inclusiv, in zonele:
   1. Dunare, Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67- 68,5 (Groapa Catargului si Pluton);
   2. bratul Borcea, km 37-41 (Stelnica-Fetesti);
   3. pe bratul Chilia, zona km 72-77 Pardina.
 2. Capturarea unui numar limitat de sturioni in scop stiintific, cu autorizatie de pescuit sturioni, se poate face tot timpul anului si in alte zone decat cele prevazute la alin. (1), cu marcarea si eliberarea imediata a acestora in mediul acvatic, conform prevederilor legale in vigoare.
 3. Numarul de sturioni capturati, zonele de pescuit, organizarea si monitorizarea pescuitului sturionilor vii sunt stabilite si aprobate prin decizia presedintelui Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.


Dispozitii finale

Art. 8.

 1. Caracteristicile tehnice si conditiile de folosire a uneltelor si metodelor de pescuit comercial sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial in apele maritime si continentale, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Se interzice folosirea navoadelor in delta si in lunca inundabila a Dunarii in perioada 1 aprilie-31 august inclusiv si in complexul Razim-Sinoe si in celelalte lacuri litorale, in perioada 1 aprilie-30 septembrie inclusiv.
 3. Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in baltile, lacurile, garlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", in perioada 1 iulie-31 august inclusiv.
 4. Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in complexul Razim-Sinoe si in celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.
 5. Pentru Golful Musura, Meleaua Sfantu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apa dulce se aplica reglementarile de pescuit pentru zonele de lacuri si balti.
 6. Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" este permis pescuitul cu carlige cu nada (paragate si pripoane), cu interzicerea folosirii ca momeala a speciilor de pesti protejate.


Art. 9.

 1. Capturarea speciilor de pesti si a altor vietuitoare acvatice incluse in anexele nr. 4 A si 4 B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se supune derogarilor stabilite potrivit respectivei ordonante de urgenta.
 2. Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale pestilor si altor vietuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.


Art. 10.

 1. Prevederile prezentului ordin nu se aplica unitatilor de acvacultura, inclusiv celor situate in ariile naturale protejate, cu exceptia celor din teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
 2. In amenajarile piscicole situate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" activitatea de pescuit este permisa, in perioada de prohibitie, numai daca administratorii amenajarilor piscicole detin licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", eliberat in baza urmatoarelor documente:
   1. facturi fiscale in ultimii 3 ani, pe specii, de achizitie a materialului piscicol de la societatile de profil autorizate in producerea de material piscicol si dovada popularii;
   2. bilantul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicita avizul;
   3. facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea helesteielor;
   4. licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.
 3. Activitatea de pescuit in amenajarile piscicole se face prin notificarea prealabila cu 48 de ore inainte si in prezenta reprezentantilor Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".


Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu modificarile si completarile ulterioare.


sursa: Monitorul OficialNoutati

Pescuitul recreativ in habitatele piscicole naturale se va desfasura pe baza permiselor de pescuit

16-12-2016 Pescuit

Pescuitul recreativ in habitatele piscicole naturale se va desfasura pe baza permiselor de pescuit

Conform prevederilor art. 23, alin.(1) din Ordonanta de Urgenta nr. 85/23.11.2016, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura: "pescuitul recreativ in habitatele piscicole naturale se practica in baza unui permis de pescuit emis de catre beneficiarul contractului de utilizare a resurselor acvatice vii in scop recreativ." Mai multe>>

Pescuitul in Marea Neagra: Consiliul European stabileste limitele de captura pentru 2017

12-12-2016 Pescuit

Pescuitul in Marea Neagra: Consiliul European stabileste limitele de captura pentru 2017

Consiliul European a convenit, in 12 decembrie 2016, cu privire la posibilitatile de pescuit pentru cele mai importante stocuri de peste din punct de vedere comercial din Marea Neagra pentru 2017. Aceasta decizie afecteaza Bulgaria si Romania. Mai multe>>

Actiuni IGPR pentru protejarea fondului piscicol

02-12-2016 Pescuit

Actiuni IGPR pentru protejarea fondului piscicol

Politia Romana actioneaza permanent pentru prevenirea si combaterea faptelor de braconajului piscicol. In primele 10 luni ale acestui an, politistii au confiscat peste 26 de tone de peste, au indisponibilizat aproape 100 de ambarcatiuni si motoare de ambarcatiuni, precum si peste 2.000 de plase monofilament. De asemenea, au fost aplicate 880 de amenzi contraventionale, in valoare de 210.000.000 de lei. Mai multe>>

Conditii mai bune de lucru pentru pescari: Consiliul UE aproba acordul dintre partenerii sociali

14-10-2016 Pescuit

Conditii mai bune de lucru pentru pescari: Consiliul UE aproba acordul dintre partenerii sociali

La 13 octombrie, Consiliul a aprobat o directiva care confera efecte juridice unui acord intre partenerii sociali ai UE (Cogeca, ETF si Europeche) in sectorul pescuitului maritim. Acordul partenerilor sociali permite aplicarea Conventiei OIM din 2007 privind munca in domeniul pescuitului sa se aplice in cadrul UE. Mai multe>>

Alfredo Seafood: Piata de peste din Romania a crescut cu 3%, la 350 milioane de euro

26-07-2016 Pesti

Alfredo Seafood: Piata de peste din Romania a crescut cu 3%, la 350 milioane de euro

Piata de peste si fructe de mare din Romania este pe un trend ascendent incepand cu 2013, conform estimarilor Romfood Trading, unul dintre principalii importatori si distribuitori de produse din peste si fructe de mare din Romania si dezvoltator al brandului Alfredo Seafood. Conform unui studiu realizat de Romfood Trading, in ultimul an (ian. – dec. 2015) cresterea pietei de produse din peste si fructe de mare a fost de 3%, piata ajungand la o valoare de 350 milioane euro. Mai multe>>

Statele portuare isi unesc eforturile pentru eradicarea pescuitului ilegal, nedeclarat si nereglementat

14-07-2016 Pescuit

Statele portuare isi unesc eforturile pentru eradicarea pescuitului ilegal, nedeclarat si nereglementat

Directorul general al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), Jose Graziano da Silva a publicat recent un editorial care abordeaza impactul acordului initiat de FAO pentru prevenirea pescuitului ilegal prin reglementari portuare si colaborare interguvernamentala. Acordul vizeaza si porturile adminstrate de Romania precum si pescuitul ilegal din Marea Neagra. Mai multe>>

Consumul global de peste pe cap de locuitor a depasit 20 de kilograme, pentru prima data in istorie

09-07-2016 Pesti

Consumul global de peste pe cap de locuitor a depasit 20 de kilograme, pentru prima data in istorie

Consumul global de peste pe cap de locuitor, pentru prima data in istorie, a depasit 20 de kilograme pe an, datorita cresterii semnificative a ofertei de produse de acvacultura si a cererii consistente, a capturilor record pentru anumite specii si a pierderilor reduse, se arata in raportul FAO publicat la 7 iulie. Noul raport FAO intitulat "Situatia Mondiala a zonelor de Pescuit si Acvacultura" recomanda sa fie depuse eforturi considerabile pentru reducerea pescuitului excesiv inclusiv pentru re... Mai multe>>

Cooperare Romania - Moldova pentru protectia resurselor piscicole si reglementarea pescuitului

07-07-2016 Pesti

Cooperare Romania - Moldova pentru protectia resurselor piscicole si reglementarea pescuitului

In perioada 27-28 iunie a.c., a avut loc la Stanca sedinta Grupului mixt de lucru, responsabil pentru aplicarea eficienta a prevederilor Acordului intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Romaniei pentru cooperarea in domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului pe raul Prut si in lacul de acumulare Stanca-Costesti. Mai multe>>

S-a depistat prezenta larvelor de Anisakis in merluciul congelat cu origine Spania

13-05-2016 Pesti

S-a depistat prezenta larvelor de Anisakis in merluciul congelat cu origine Spania

In data de 03.05.2016, prin Sistemul Rapid de Alerta pentru Alimente si Furaje a fost primita o notificare din partea DSVSA Ilfov privind infestarea cu paraziti a produsului “trunchi de merluciu congelat” cu origine Spania. Transportul cu acest tip de produs era alcatuit din 6 loturi, in cantitate totala de 23.060 de kg. Mai multe>>

CE adopta propunerea de imbunatatire a conditiilor de munca in sectorul pescuitului

29-04-2016 Pescuit

CE adopta propunerea de imbunatatire a conditiilor de munca in sectorul pescuitului

Astazi, in urma unui acord al partenerilor sociali cu privire la conditiile de munca din sectorul pescuitului, Comisia Europeana transpune acordul intr-o propunere legislativa de directiva. Odata adoptata de Consiliu, aceasta directiva va pune in aplicare acordul partenerilor sociali care le asigura un nivel mai ridicat de protectie pescarilor din UE. Mai multe>>

Modificari privind pescuitul in scop familial al scrumbiei

20-04-2016 Pescuit

Modificari privind pescuitul in scop familial al scrumbiei

Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii informeaza ca in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 292/ 18.04.2016 a fost publicat Ordinul nr. 546/ 716 aprilie 2016 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 154/ 204/ 2016 privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in anul 2016. Mai multe>>