APIA elibereaza adeverintele prin care fermierii pot contracta credite

APIA - adeverinte punte - subventii campanie 2016 - credite agricole pentru fermieriAPIA, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, a demarat eliberarea adeverintelor punte, pe baza carora fermierii romani se pot imprumuta de la banci in contul subventiilor. Fermierii care se califica pentru un imprumut de la banca, garantat cu adeverinta punte, sunt beneficiarii urmatoarelor scheme de plata: schema de plata unica pe suprafata, plata redistributiva, plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu sau plata pe inverzire si masurile de dezvoltare rurala din campania 2016.


Agricultorii pot contracta credite de la institutiile bancare si non-bancare care au incheiat conventii cu APIA.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) si Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM) garanteaza creditele acordate de banci fermierilor.

Astfel, potrivit conventiilor incheiate intre APIA, instritutiile bancare si fondurile de garantare, la solicitarea scrisa a fermierului, APIA elibereaza o adeverinta prin care confirma ca acesta a depus cererea unica de plata pentru anul 2016 solicitand sprijin pentru:

  • schema de plata unica pe suprafata – valoarea sprijinului este de 80 euro/hectar.
  • plata redistributiva – valoarea sprijinului este de 5 euro/hectar pentru primele 5 ha si de 52 euro/hectar pentru suprafata cuprnsa intre 5,1 – 30 ha.
  • plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu in functie de specificul exploatatiei si/sau de structura culturilor – valoarea sprijinului este de 60 euro/ha.

ATENTIE! Calculul cuantumului este estimativ si poate suferi modificari!

Valoarea creditului va fi de pana la 90% din suma cuvenita beneficiarilor pentru schemele de sprijin implementate de APIA, respectiv plata unica pe suprafata, plata redistributiva si platile benefice pentru clima si mediu, exprimate in lei astfel: 

  • pentru creditele acordate de Banca Creditoare pana la data de 29.09.2016 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrala Europeana la data solicitarii creditului;
  • pentru creditele acordate de Banca Creditoare incepand cu data de 30.09.2016 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrala Europeana din data de 30.09.2016.

De asemenea, fermierii romani pot sa obtina credite garantate cu pachetele accesate din masurile de dezvoltare rurala.

Masura 214 „Plati pentru agro-mediu” – pentru angajamentele aflate in desfasurare. Platile pentru masurile de dezvoltare rurala cuprinse in Axa II din cadrul PNDR 2007-2013 constau in acordarea unui sprijin financiar stabilit in conformitate cu fisele masurilor din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR).

Pentru Masura 214 „Plati pentru agro-mediu” se acorda sprijin financiar diferentiat pe pachete astfel:

  • Pachetul 1 pajisti cu inalta valoare naturala – 124 euro/ha/an
  • Pachetul 2 practici agricole traditionale (aplicat numai in combinatie cu pachetul 1) – 58 euro/ha/an
  • Pachetul 3 pajisti importante pentru pasari
    • Varianta 3.1 Crex crex – 209 euro/ha/an
    • Varianta 3.2 Lanius minor si Falco vespertinus – 101 euro/ha/an
  • Pachetul 4 culturi verzi – 130 euro/ha/an
  • Pachetul 5 agricultura ecologica
    • Varianta 5.1 culturi agricole pe terenuri arabile, inclusiv plante de nutret – 162 euro/ha/an
    • Varianta 5.2 legume (inclusiv ciuperci si cartofi) – 335 euro/ha/an
    • Varianta 5.3 livezi – 393 euro/ha/an
    • Varianta 5.4 vii – 393 euro/ha/an
    • Varianta 5.5 plante medicinale si aromatice – 270 euro/ha/an
  • Pachetul 6 pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 240 euro/ha/an
  • Pachetul 7 terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat rosu (Branta ruficollis) – 171 euro/ha/an

 

Masura 10 – Agro-mediu si clima – (cf. art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013) are ca scop incurajarea fermierilor(utilizatorilor de terenuri agricole) sa adopte, pe baze voluntare, practici agricole care sa asigure mentinerea valorii de mediu a zonelor rurale, mentinerea unor habitate specifice terenurilor agricole importante pentru speciile salbatice prioritare, precum si utilizarea durabila a resurselor naturale si pastrarea peisajelor traditionale.

  • Pachetul 1 pajisti cu inalta valoare naturala – 93 euro/ha/an
  • Pachetul 2 practici agricole traditionale (aplicat numai in combinatie cu pachetul 1)
    • Varianta 2.1 lucrari manuale – 100 euro/ha/an
    • Varianta 2.2 lucrari cu utilaje usoare – 21 euro/ha/an
  • Pachetul 3 pajisti importante pentru pasari
    • Sub-pachetul 3.1 Crex crex
      • Varianta 3.1.1 lucrari manuale – 261 euro/ha/an
      • Varianta 3.1.2 lucrari cu utilaje usoare – 182 euro/ha/an
    • Subpachetul 3.2 Lanius minor si Falco vespertinus
      • Varianta 3.2.1 lucrari manuale – 159 euro/ha/an
      • Varianta 3.2.2 lucrari cu utilaje usoare – 80 euro/ha/an
  • Pachetul 4 culturi verzi – 128 euro/ha/an
  • Pachetul 5 adaptarea la schimbarile efectelor climatice – 125 euro/ha/an
  • Pachetul 6 pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
    • Varianta 6.1 lucrari manuale – 361 euro/ha/an
    • Varianta 6.2 lucrari cu utilaje usoare – 282 euro/ha/an
  • Pachetul 7 terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat rosu (Branta ruficollis) – 250 euro/ha/an

 

Masura 11 – Agricultura ecologica (cf. art. 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013) – PNDR 2014-2020

Masura 11 - agricultura ecologica - pachete

Valoarea platii

Submasura 11.1 conversie

Submasura 11.2 - certificat

Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret)

293 €/ha/an

218 €/ha/an

Pachetul 2 - legume

500 €/ha/an

431 €/ha/an

Pachetul 3 - livezi

620 €/ha/an

442 €/ha/an

Pachetul 4 - vii

530 €/ha/an

479 €/ha/an

Pachetul 5 - plante medicinale si aromatice

365 €/ha/an

350 €/ha/an

Pachetul 6 - pajisti permanente

-

-

sub-pachetul 6.1 (zone eligibile M.10, P1, P2, P3.1, P3.2 si P6)

124 €/ha/an

111 €/ha/an

sub-pachetul 6.2 (zone eligibile M.10, P1, P2, P3.1, P3.2 si P6, dar parcele fara angajament M.10)

87 €/ha/an

78 €/ha/an

 


Masura 13
– Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice
(cf. art 31, 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013)

Masura 13 - zonele care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice - sub-masuri

Valoarea platii

Sub-masura 13.1 - plati compensatorii in zona montana (ANC ZM)

S6 €/ha/an

Sub-masura 13.2 - plati compensatorii pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale semnificative (ANC SEMN)

54 €/ha/an

Sub-masura 13.3 - plati compensatorii pentru zone care se confrunta cu constrangeri specifice (ANC SPEC)

70 €/ha/an

 

Calculul sumei de plata si a sanctiunilor de reducere si excludere se efectueaza tinand cont de degresivitatea sprijinului financiar la nivel de masura si categorie de zona defavorizata, conform Fisei tehnice a masurii 13 din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 -2020 (PNDR). In cazul fermelor cu suprafete agricole mai mari de 50 ha (prag de la care incepe aplicarea degresivitatii), valoarea platii scade pentru acele suprafete agricole care depasesc aceasta valoare:

  • 1-50 ha – 100% din valoarea platii pe hectar;
  • 50-100 ha – 75% din valoarea platii;
  • 100 – 300 ha este 50% din plata;
  • peste 300 ha va fi 35% din plata.

Valoarea creditului va fi in cuantum de pana la 90% din valoarea sumei cuvenite beneficiarilor pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala.

Plata sumelor cuvenite se va face la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrala Europeana la data de 31.12.2015 pentru anul de cerere 2016.

In adeverinta se confirma, la data emiterii acesteia, suprafata determinata pentru plata pentru schemele de plata care fac obiectul conventiei, ca s-a efectuat controlul administrativ asupra cererii beneficiarului referitor la eligibilitatea schemelor de plata care fac obiectul conventiei si ca beneficiarul, la data emiterii Adeverintei, nu face obiectul excluderilor de la plata pentru aceste scheme de plata, indeplinind conditiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, in conformitate cu legislatia in vigoare.

In conformitate cu obligatiile din Conventie, APIA se obliga:

  • sa nu elibereze adeverinta pentru beneficiarii pentru care au fost stabilite sanctiuni multianuale in anii precedenti si nu au fost recuperate.
  • sa nu elibereze adeverinte pentru beneficiarii care au debite nerecuperate din anii precedenti.
  • sa nu accepte modificarea contului in care va face plata, fara acordul scris al bancii finantatoare.
  • sa nu elibereze adeverinte pentru beneficiarii care la momentul solicitarii adeverintei au primit plata in avans.
  • sa nu elibereze adeverinte pentru suprafetele declarate teren necultivat in cererea de sprijin.
  • sa nu elibereze adeverinte pentru beneficiarii care au sanctiuni pentru nerespectare cerinte de baza si specifice pentru pachetele/variantele de pachet din masurile de dezvoltare rurala 214, 10, si 11, cum sunt definite in fisele masurilor din PNDR 2007-2013 si PNDR 2014-2020.

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 839/2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 703/2013 privind aprobarea conditiilor in care se vor incheia conventiile dintre institutiile financiare bancare si nebancare si Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in vederea finantarii de catre acestea a activitatilor curente ale beneficiarilor platilor derulate prin Agentie, in baza adeverintelor eliberate de APIA, banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordarii creditelor pentru beneficiarii platilor directe, astfel incat dobanda finala aplicata beneficiarului nu poate depasi ROBOR 6M + maxim 2, 5 %, iar comisioanele aferente creditului sa fie in limita de 1%.

sursa: APIA

  

Noutati

Formularul 300 este noul model de decont de TVA pentru agricultori

20-01-2017 Legislatie agricola

Formularul 300 este noul model de decont de TVA pentru agricultori

Din 1 ianuarie 2017 a fost introdus regimul special pentru agricultori care le permite acestora sa beneficieze de o cota standard de TVA de 19%. Aceste schimbari legislative necesita aprobarea unui nou model de decont de TVA. Totodata persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care efectueaza achizitii de la agricultori pot deduce aceasta compensatie. Mai multe>>

Produsele romanesti, degustate la “Saptamana verde 2017”

20-01-2017 Targuri si expozitii

Produsele romanesti, degustate la “Saptamana verde 2017”

In perioada 20-29 ianuarie 2017 va avea loc, la Berlin, R.F. Germania, cea de a 91-a editie a expozitiei internationale „Saptamana Verde”. La aceasta editie, MADR a inchiriat un stand, in cadrul caruia vizitatorii vor putea degusta produse precum: Magiun de prune Topoloveni (IGP), Salam de Sibiu (IGP), Telemea de Ibanesti (DOP). De asemenea, printre produsele romanesti expuse se vor regasi Cascavalul de Saveni, branza de burduf in coaja de brad, pastravul afumat in cobza de brad, Tuica de Arges,... Mai multe>>

Intalniri de lucru ale ministrului Agriculturii cu conducerile Agentiilor de Plati

19-01-2017 Ministerul Agriculturii

Intalniri de lucru ale ministrului Agriculturii cu conducerile Agentiilor de Plati

Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, domnul Petre Daea, a avut in data de 18 ianuarie 2017 intalniri cu conducerile celor doua agentii de plati din subordinea MADR, respectiv Agentia de Plati pentru Interventie in Agricultura (APIA) si Agentia de Plati pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR). Mai multe>>

Se emit ordinele de plata catre cei 11.693 de beneficiari ai motorinei subventionate pe trim. III 2016

19-01-2017 Plati APIA

Se emit ordinele de plata catre cei 11.693 de beneficiari ai motorinei subventionate pe trim. III 2016

In baza ordinului ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 3 din data de 11 ianuarie 2017, de astazi, 19 ianuarie 2017, au fost alimentate conturile Centrelor Judetene APIA cu suma de 119, 1 milioane lei aferenta cantitatilor de motorina utilizate in trimestrul III al anului 2016, urmand ca acestea sa emita in zilele urmatoare ordinele de plata catre cei 11.693 beneficiari. Mai multe>>

ARpicultura | 25-26 Februarie 2017, Arad

19-01-2017 Targuri si expozitii

ARpicultura | 25-26 Februarie 2017, Arad

Camera de Comerti, Industrie si Agricultura Arad organizeaza in acest an a treia editie a evenimentului ARpicultura, care va avea loc in perioada 25-26 februarie 2017, la complexul Expo Arad - complex euroregional de evenimente. Evenimentul este dedicat producatorilor si comerciantilor produselor destinate apiculturii: utilaje apicole, faguri artificiali, unelte, echipamente, stupi si accesorii, hrana si biostimulatori pentru albine si medicamente. Mai multe>>

Schemele si masurile de plata pe care le pot solicita fermierii in campania 2017

18-01-2017 Plati APIA

Schemele si masurile de plata pe care le pot solicita fermierii in campania 2017

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - A.P.I.A. prezinta schemele si masurile de plata pentru care se poate solicita sprijin prin cererea unica de plata in campania 2017. Astfel, In anul 2017 poti beneficia de sprijin financiar din fonduri europene si de la bugetul national in cadrul urmatoarelor scheme de plata/masuri de sprijin/ajutor: Mai multe>>

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a intalnit cu reprezentantii fermierilor

18-01-2017 Ministerul Agriculturii

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a intalnit cu reprezentantii fermierilor

Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a condus in 17 ianuarie 2017 mai multe intalniri de lucru cu organizatiile profesionale din agricultura si industrie alimentara, fiind prezenti reprezentantii sectorului vegetal si ai sectorului zootehnic (ovine, caprine, bovine). Alaturi de ministrul Agriculturii s-au aflat secretarii de stat, Daniel Botanoiu si Alexandru Potor. Mai multe>>

Clarificarea prevederilor, conditiilor si documentelor care insotesc cererea unica de plata

17-01-2017 Legislatie agricola

Clarificarea prevederilor, conditiilor si documentelor care insotesc cererea unica de plata

Guvernul a propus o ordonanta de urgenta pentru clarificarea anumitor prevederi, a conditiilor si tipurilor de documente care insotesc cererea unica de plata. Romania, ca si alte state membre, a intampinat dificultati in implementarea noilor scheme de plati, datorita complexitatii acestora, iar situatia creata afecteaza posibilitatea fermierilor de a beneficia de aceste plati. Mai multe>>

CCE: Trebuie depuse mai multe eforturi pentru a combate cu eficacitate risipa de alimente in UE

17-01-2017 Stiri agricole

CCE: Trebuie depuse mai multe eforturi pentru a combate cu eficacitate risipa de alimente in UE

Potrivit Curtii de Conturi Europene, UE poate si ar trebui sa depuna mai multe eforturi pentru a combate cu eficacitate risipa de alimente. Dupa cum se arata intr-un nou raport al Curtii de Conturi Europene, exista mai multe politici ale UE care au potentialul de a combate risipa de alimente, insa acest potential nu este valorificat. Masurile luate pana in prezent raman fragmentate si intermitente, iar coordonarea la nivelul Comisiei Europene lipseste. Mai multe>>

31 ianuarie, termenul limita pentru depunerea cererilor de plata a ajutorului pentru motorina

13-01-2017 Ajutor de stat

31 ianuarie, termenul limita pentru depunerea cererilor de plata a ajutorului pentru motorina

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca, pana la data de 31.01.2017 inclusiv, se depun cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 01 octombrie - 31 decembrie 2016 (trim. IV al anului 2016). De asemenea, va informam ca Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura va efectua, in perioada imediat urmatoare, platile pentru diferenta aferenta cantita... Mai multe>>

S-au propus plafoanele si cuantumul ajutoarelor ANT si schemelor de sprijin cuplat in zootehnie

11-01-2017 Plati APIA

S-au propus plafoanele si cuantumul ajutoarelor ANT si schemelor de sprijin cuplat in zootehnie

Plafoanele si cuantumul platilor pentru schemele de sprijin cuplat in sectorul zootehnic se stabilesc anual prin hotarare a Guvernului. Pentru cererile depuse in anul 2016 ale ajutoarelor nationale tranzitorii pentru speciile bovine si ovine/caprine, suma propusa este de 189.609.057 euro, iar pentru schemele de sprijin cuplat s-a propus plafonul de 121.924.674 euro, sume distribuite astfel: Mai multe>>

Reconstructia sectorului de reproductie romanesc, prioritatea ACEBOP la inceput de 2017

11-01-2017 Asociatii agricole

Reconstructia sectorului de reproductie romanesc, prioritatea ACEBOP la inceput de 2017

Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania (A.C.E.B.O.P.) si-a definitivat prioritatile pentru primul trimestru al anului 2017, in cadrul unei reuniuni a Consiliului Director. Mai multe>>